Szkolenia

 • Szkolenia dedykowane zamawiającym klasycznym , zamawiającym sektorowym z zakresu zamówień publicznych :
 • - dla początkujących

  - dla zaawansowanych

  - w zakresie robót budowlanych

  - dotyczące zamówień podprogowych ( poniżej 30 tys. euro)

  - dotyczące sporządzenia sprawozdania rocznego

  - inne, zgodnie z potrzebą zamawiającego

 • Szkolenia dla wykonawców :
 • - uprawnienia i obowiązki wykonawców

  - analiza dokumentacji przetargowej

  - przygotowanie odwołanie

  - roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  - inne, zgodnie z potrzebą wykonawców

 • Szkolenia dla pracowników instytucji kontrolnych z zakresu zamówień publicznych
 • ------------ Design ------------ Agata Jaros ------------ jaros.agata@wp.pl ------------ 2009 ------------